Kindred, ATG och PinBet bötfällda för svenska AML-brister

Kindred, ATG och PinBet bötfällda för svenska AML-brister

Kindred, AB Trav och Galopp (ATG) och PinBet har fått varningar och straffavgifter på sammanlagt 18,9 miljoner kronor (1,4 miljoner pund/ 1,7 miljoner euro/ 1,8 miljoner dollar) av Spelinspektionen.

Samtliga sanktioner utfärdades efter att Spelinspektionen kritiserat ”brister” i operatörernas åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Varje utredning inleddes hösten 2021.

Kindred-dotterbolaget Spooniker fick det högsta möjliga bötesbeloppet som Spelinspektionen kunde utfärda, 10,9 miljoner kronor. ATG fick böter på 6 Mkr och PinBet fick böter på 2 Mkr.

Spelinspektionen valde ut kunder som hade varit aktiva inom vissa tidsperioder hos de tre operatörerna. De aktuella tidsperioderna var mellan den 1 januari och 31 mars 2020 för Kindred och ATG och mellan den 1 januari och 31 mars 2021 för alla tre operatörerna.

Tillsynsmyndigheten valde ut 13 kunder från ATG, 12 kunder från Kindred och 12 kunder från PinBet. Därefter analyserades kundernas verksamhet.

Ett antal brister identifierades över hela linjen. I ett fall satte en kund som spelade med Spooniker in 80,8 miljoner kronor mellan den 1 januari 2019 och den 2 februari 2022 vid 813 tillfällen. När kundens skattepliktiga inkomster kontrollerades bin maj 2020 visade det sig att de var 3,9 Mkr för 2018.

I den fullständiga domen konstaterar Spelinspektionen: ”Kundens spelande genererade då regelbundet larm i systemet, men när kunden konstaterades vinna spelet vidtogs inga åtgärder”.

Kunden ombads vid flera tillfällen att lämna information om medel. Under denna tid omklassificerades kunden från medelhög till hög risk, eftersom pengarnas ursprung inte kunde identifieras. Till slut sänktes risken till medelhög igen efter att en due diligence-rapport avslöjade information om kundens företag och ett arv på 135 miljoner kronor, vilket gav tillräckligt med ursprung till medlen.

För ATG konstaterade Spelinspektionen att en stor majoritet av de undersökta kunderna ”har gjort insättningar som uppgår till stora belopp utan att pengarnas ursprung kontrollerats förrän långt efter att insättningarna gjorts”.

Tillsynsmyndigheten hävdade att ”ATG har endast samlat in information om beskattningsbar inkomst för tre av kunderna – kunderna 4, 5 och 8. När det gäller kund 4 samlades dock information om den beskattningsbara inkomsten in först efter det att Spelinspektionen påbörjat sin tillsyn.”

När det gäller PinBet uppger Spelinspektionen att endast sju av de undersökta kunderna hade flaggats av operatörens varningssystem, vilket indikerar att kunden måste granskas som en riskkund. Var och en av kunderna genererade varningar för höga insättningar, tillsammans med andra problem, mellan sju månader och ett år innan PinBet vidtog åtgärder.

I dag (23 november) svarade Kindred på böterna genom att begära ytterligare klargöranden från Spelinspektionen om vad för slags överträdelse det rör sig om.

”Enligt SGA [Spelinspektionen] har Kindred inte uppfyllt sina krav på utökad aktsamhet och har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bedöma risken för att dess tjänster används för penningtvätt och finansiering av terrorism”, står det i uttalandet. ”Kindred delar helt och hållet SGA:s ambition att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.”

”Antipenningtvätt är en prioritet i Kindreds ramverk för efterlevnad och hållbarhet. Kindred skulle välkomna ökad tydlighet från SGA och lagstiftningen om vilka objektiva och effektiva AML-riskparametrar som bör beaktas vid bedömningen av en kunds riskprofil.”

Kindred avslöjade också att man överväger att överklaga varningen och sanktionsavgiften.

Skrivit av bestrealmoneygames.com

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *